Thursday, July 9, 2015

Khuda samajh lega khud ko ...

Kuch raaz raaz hi rahein toh behtar hoga,
Warna "JB" mehboob mera khuda samjh lega khud ko..

No comments:

Post a Comment