Friday, September 3, 2010

ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ..

ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਨ ੪੭ ਵਿਚ
ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਉ ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਮਾ ਦੇ ਜੀਨੇ ਆ,,
ਸਿਯਾਸੀ ਜੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਹਰ ਕਿਉ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਪੀਨੇ ਆ...
ਓਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਓਹੀ ਰੋਅਬ ਤੇ ਓਹੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ,,
ਬੱਸ ਰੰਗ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ.....

ਕੱਡ ਫਿਰਾਂਗਿਯਾਂ ਨੂ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ,
ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਸਹਰ - ਏ - ਆਮ ਰੋਏ,
ਮਾਰੇ ਗੋਰਯਾਂ ਨੂ ਸਲਾਮ ਬਥੇਰੇ, ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ
ਬੱਸ ਰੰਗ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ......

੬੩ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਨੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਯਾ,
ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਉ ਨੀ ਜਾਪਦਾ,
ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਕਿਉ ਨੇਹਰਾ ਰਹੰਦਾ ਭਾਫ੍ਦਾ
ਬਚ ਬਚ ਲੁਟੇਰ੍ਯਾਂ ਤੋਂ, ਬਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ.
ਬੱਸ ਰੰਗ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ......

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਾਸ੍ਤਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੈ ਖਾ ਲਇਆ,
ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੈ ਬੰਨ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਲਇਆ,,
ਕਾਨੂਨ ਬਣੇ ਨੈ ਸਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ "JB"
ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ
ਬੱਸ ਰੰਗ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ......

No comments:

Post a Comment