Tuesday, September 28, 2010

ਕਫ਼ਨ ਵੀ ਸਿਵਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਪਦਾ


ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਉਜੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ,
ਕਿ ਦੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਤ ਪੀੜਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਫ੍ਦਾ,
ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ....
"JB" ਤੂ ਹੁਣ ਮਰ ਕਿਓ ਨੀ ਜਾਂਦਾ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੈ, ਕਫ਼ਨ ਵੀ ਸਿਵਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਪਦਾ .....

1 comment: